Sarana

SARANA PRASANA

No.

Jenis Ruang

Kondisi (Unit)

Baik

1

 Ruang Kelas

14

2

 Ruang Kepala Madrasah

1

3

 Ruang Guru

2

4

 Ruang Tata Usaha

2

5

 Ruang Laboratorium IPA

1

6

 Ruang Laboratorium Komputer

1

7

 Ruang Laboratorium Bahasa

1

8

 Ruang Perpustakaan

1

9

 Ruang UKS

1

10

 Ruang Keterampilan

1

11

 Ruang Kesenian

1

12

 Ruang kantin

2

13

 Parkir

1

14

 Ruang Toilet Guru

4

15

 Ruang Toilet Siswa

8